De inschrijvingsgelden zijn geldig voor één dansjaar (van september t.e.m. mei)

Prijzen

Kleuterdans / Dance Mix / Damesdans / Urban / Modern
130 euro/jaar

Volg je graag meerdere lessen? Per extra dansles betaal je 120 euro/jaar.
Ook voor meerdere leden van het gezin wordt er 10 euro in mindering gebracht per kind.

Verzekering

In dit bedrag zit de verzekering BA en lichamelijke letsels. Onze verzekering is geldig tijdens de danslessen, maar ook voor de verplaatsing van en naar de danslessen. Onze leden zijn verzekerd via de aansluiting van ‘Danssport Vlaanderen‘.

Terugbetaling inschrijvingsgeld

Na inschrijving en aanvang van het dansjaar kan het lidgeld bij stopzetting (om welke reden dan ook) niet terugbetaald worden.
Bij langdurige blessure of ziekte kan een deel van het inschrijvingsgeld eventueel worden overgedragen naar een volgend dansjaar, mits voorlegging van een geldig doktersbewijs.
Wanneer het lessenrooster zou gewijzigd worden, is er mogelijkheid tot volledige terugbetaling.

Tegemoetkoming ziekenfonds

Bij de meeste ziekenfondsen wordt er een financiële tegemoetkoming voorzien wanneer je deelneemt aan sportactiviteiten. Ook de lessen van Dans Maar komen hiervoor in aanmerking. Vraag hiervoor het juiste formulier bij je ziekenfonds en bezorg dit aan je docent. Hieronder vind je een aantal links naar de desbetreffende formulieren van enkele mutualiteiten:

Christelijke Mutualiteit

De Voorzorg

Onafhankelijk Ziekenfonds

Liberale Mutualiteit

Afbetalingsplan

Heb jij het financieel moeilijk? Graag bekijken wij met jou of een persoonlijk afbetalingsplan mogelijk is.