Skip to main content

Huishoudelijk reglement

Algemeen

De dansschool, genaamd Dans Maar (hierna ook: “de dansschool”), is opgericht op 9 maart 2018 en is gevestigd te Rijkevorsel.

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Dans Maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers aan activiteiten van de dansschool.

Dans Maar, het bestuur en haar lesgevers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor voorvallen die gebeuren voor en na de uren van de danslessen.

Alle leden betalen inschrijvingsgeld dat bepaald wordt bij aanvang van het dansjaar en afhankelijk is van een aantal factoren. Een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de danslessen (incl. reisweg heen en terug) zit in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Leden die het lidgeld niet tijdig betalen, dansen op eigen risico en kunnen geen aanspraak doen op de verzekering.

Wanneer een danser tijdens de dansles een letsel heeft opgelopen is het belangrijk dit voor het einde van de dansles aan de docent door te geven zodat de nodige papieren voor de verzekering in orde kunnen gemaakt worden.

Lidmaatschap

De dansschool bestaat uit kinderen (jonger dan 12 jaar), jongeren (jonger dan 18 jaar) en volwassenen (ouder dan 18 jaar).

Indien je graag deelneemt aan onze danslessen vragen we om het inschrijvingsformulier op de website in te vullen.

Je hebt steeds de kans om aan een proefles deel te nemen alvorens je moet betalen. De betaling moeten we ontvangen hebben voor aanvang van deelname aan de tweede les.

Bij opzegging van het lidmaatschap is het niet mogelijk het inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen. (Bij ernstige letsels kan er in overleg beslist worden om het inschrijvingsgeld over te dragen naar het volgende dansjaar, op voorlegging van een medisch attest.)

Danslessen

Kom op tijd naar de dansles. Dit is fijner voor de leerkracht en de andere dansers. De lessen start stipt op het afgesproken uur, je kan steeds wat vroeger komen zodat je voldoende tijd hebt voor je om te kleden en langs het toilet te gaan.

Tijdens de lessen wordt er niet gegeten (ook geen kauwgom in de mond). Er mag wel water gedronken worden, bij voorkeur breng je dit mee in een herbruikbare drinkbus.

Als je niet naar de dansles kan komen, laat je dit weten aan Geerte Verbraeken, of geef je een seintje aan je docent. Indien je meer dan 3 keer afwezig bent tijdens het dansjaar, zonder dit tijdig te melden, zal de leerkracht beslissen of je al dan niet kan deelnemen aan de show op het einde van het jaar.

Ouders, familie, verantwoordelijken, … mogen de danser begeleiden tot in de zaal, maar verlaten tijdens de dansles de sporthal. Ouders die graag wachten op hun kind tijdens de les, mogen wel plaatsnemen in de cafetaria van De Valk. De aanwezigheid van toeschouwers kan storend zijn voor het verloop van de les. Graag beperken we dus ook zoveel mogelijk het contact tussen toeschouwers en dansers. 
(Hoe groot jullie liefde ook is, liefst niet te veel zwaaien en kusjes gooien)

Er is geen na-opvang bij de danslessen, dus we vragen om de danser stipt op het einduur weer af te halen. In uitzonderlijke gevallen van overmacht vragen we om de docent te verwittigen.

Kledij

Bij alle lessen verwachten we een sportieve outfit. Om wat uniformiteit te creëeren, vragen we rekening te houden met volgende richtlijnen:

  • 
een donkere (zwart, grijs, donkerblauw, …) aanpassende legging of shortje
- top of tshirt, bij voorkeur van Dans Maar, met genoeg bewegingsvrijheid
  • flatsen, turnpantoffels of sportschoenen zonder zwarte zool
  • de haren zijn steeds samengebracht in een staart of dot, korte haren worden opzij gespeld met een klemmetje zodat ze niet in het gezicht hangen.  Er wordt NIET met losse haren gedanst.
  • juwelen en dure accessoires laat je best thuis om verlies of beschadiging te vermijden.! Dansers met een jeansbroek, vuile schoenen of losse haren zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de dansles.

Het is mogelijk om een t-shirt, topje of trui van Dans Maar aan te kopen bij de start van het dansjaar. Bij voorkeur wordt dit gedragen tijdens de lessen, maar het is geen verplichting. We streven er ook naar om de einddans van de show allemaal te dansen in een kledingstuk van Dans Maar.

Kalender

De planning van de danslessen en eventuele extra activiteiten is te raadplegen via de website van Dans Maar.
Bij belangrijke wijzigingen zal dit de nieuwsbrief, mail, WhatsApp of social media (Facebook en Instagram) gecommuniceerd worden.
De danslessen volgen de schoolkalender, er zullen dus geen lessen doorgaan tijdens de schoolvakanties. Bij uitzonderingen wordt dit tijdig doorgegeven.

Communicatie

Alle communicatie zal via mail verlopen. Indien u niet in de mogelijkheid bent om het internet te raadplegen, vragen we met ons contact op te nemen om een andere communicatievorm af te spreken. Bij wijziging van uw e-mailadres is het belangrijk dit zeker aan ons te laten weten.

Wij zijn steeds te bereiken op geerte@dansmaar.be of 0472/24 96 32 (Geerte Verbraeken)

Bij het begin van het dansjaar zullen alle dansers de persoonlijke contactgegevens ontvangen van hun docent. Wij vragen deze gegevens enkel te gebruiken in het kader van de danslessen of activiteiten van Dans Maar.

Op basis van het inschrijvingsformulier zal een lijst worden bijgehouden van alle leden met hun persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen nooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan de algemene werking en communicatie van Dans Maar. De gegevens zullen nooit zonder toestemming worden doorgegeven aan derden. 
Bij verhuis of wijziging van de gegevens vragen we ons dit tijdig te laten weten.

× Team Dans Maar helpt je verder!